Hur vet du om det är artros du har?

secondaryOA

Ofta upplever patienter att de undviker aktivteter, som de tidigare klarat, på grund av obehag och smärta. Det är heller inte ovanligt med en osäkerhetskänsla och instabilitet i knät. En röntgen verifierar ofta det man upplever, men tidigt i sjukdomsförloppet kan det vara svårt att se något på röntgen. Då är det de kliniska symptomen som får leda läkaren eller sjukgymnasten i diagnosen.

Vad är symptomen vid artros?

Smärta, stelhet och inflammation i knät kännetecknar artros. I början av sjukdomsprocessen blir brosket ojämnt som ger stelhet i knät. Särskilt på morgonen när man ska igång. Belastningssmärta, som brukar komma senare på dagen efter att man belastat sitt knä länge, är också typiskt. Trappgång blir svårare. Artros är en sjukdom som drabbar hela knät, brosk, ledband, ledhinna, ledvätska och ben, med betydande konsekvenser för individen i form av smärta och försämrad funktion.

Vad orsakar artros?

Orsaken är inte helt klargjord. Riskfaktorer som klarlagts är övervikt, ärftlighet, tidigare ledskada, högbelastande arbete, elitidrott, ålder och muskelsvaghet.

Vad händer i knät?

Nerbrytning av brosket är ofta en del av en normal åldringsprocess, men kan starta mycket tidigare, till exempel om du skadat/skadar ditt knä. Den konstanta belastningen på knät orsakar ytterligare slitage och belastning på det redan försvagade brosket och gör att det bryts ner snabbare, speciellt om du är mycket aktiv eller om du har ett arbete som belastar dina knän hårt.

Knee Injury

Hur ställs diagnos?

Diagnosen artros ställs ofta med hjälp av röntgen. Förändringar som syns på röntgen utvecklas långsamt och de flesta som har ont i knät har nödvändigtvis inga synliga förändringar på röntgen. Det dröjer ofta flera år från symptomdebut till diagnos, vilket skapar oro hos patienten och fördröjer behandlingsprocessen

Fysisk aktivitet och artros

Förslitning, som tidigare användes synonymt till artros, är missvisande och kan leda tankarna till ett oåterkalleligt tillstånd, som ska skyddas från ytterligare belastning. Flera studier pekar nu på att artros inte orsakas av ”slitage” av leden och att måttligt fysiskt aktiva personer inte löper större risk att försämras.

Övervikt – en riskfaktor

Övervikt har också klarlagts som en riskfaktor. Studier visar att 7 kg övervikt fördubblar risken för artrosutveckling. Brosket är beroende av måttlig, dynamisk belastning för att bevara balansen mellan uppbyggnad och nedbrytning . Artros kännetecknas av en obalans mellan uppbyggnad och nedbrytning av brosksubstans, som leder till försämrad funktion i leden.