Behandling av Artros

Osteoarthritis stages

Det finns idag ingen etablerad behandling som kan påverka broskförändringarna vid artros, behandlingarna idag syftar till att lindra besvären på olika sätt. Du kan här läsa om konsekvenserna av artrosen och olika behandlingsalternativ. Klicka på rubrikerna till vänster för att läsa om de kirurgiska alternativen som finns för behandling av artros.

Behandlingspyramiden


Behandlingsarsenalen för patienter med artros har av sjukgymnast Carina Thorstensson i hennes rapport ”Grundbehandling av artros” för Reumatikerförbundet 2004, liknats vid en pyramid, där basen utgörs av grundbehandlingar. Grundbehandlingar är den del av behandlingen som ska komma alla patienter med artros tillgodo.

Grunden i pyramiden innefattar råd och information om sjukdomen och hur man kan leva med den, sjukgymnastiskbehandling med bland annat muskelstärkande träning, balans och rörlighetsövningar. Även konditionsträning och viktkontroll eller viktminskning är en central del i att minska smärtan och belastningen i knät.

behandlingspyramid

De mellersta fälten består av kompletterande behandling, där ingår mediciner, ortopediska hjälpmedel , dit Unloader One hör. Idag är består majoriteten av behandlingarna på denna nivå av farmakologiska smärtlindring. Endast ett fåtal procent ordineras knäskydd/ortos. Användandet av knäskydd/ortos medför minskad läkemedelsförbrukning och därmed en minskning av de bieffekter som långvarig smärtstillande medicinering ger.

Toppen av pyramiden utgörs av kirurgiska ingrepp, som kommer i fråga för ca 10 % av patienter med artros. (Carina Thorstensson, 2004).

Dominoeffekten


Dominoeffekten är ett resultat av smärtan och besvären från knät för, vilket leder till en minskad aktivitet och brist på motion.

Följden är viktuppgång som gör att det redan drabbade knät belastas ytterligare, med mer besvär som resultat. Sekundära besvär av viktuppgång kan bli högt blodtryck med sömnproblem, diabetes och hjärtproblem längre fram i sjukdomsförloppet. Behandlingen med knäskydd/ortos syftar till att bryta denna nedåtgående spiral, och möjliggör att du kan återgå, i det närmaste, till samma aktivitetsnivå som innan besvären. I flera vetenskapliga studier finns detta beskrivet där författarna har visat 50-70 % reduktion av smärta och motsvarande höjning av aktivitetsnivån.