Medicinering

medications

Närmare 50 % av alla med artros använder NSAID-preparat, (ex. Voltaren, Celebra, Naproxen) . Det allmänna bruket medför en avsevärd sjuklighet och dödsfall som kan knytas till dessa preparat. Vanligt förkommande biverkningar är

  • Gastrointestinala besvär (mage och tarmar)
  • Njurbesvär
  • Hjärt- och kärlsjukdomar
  • Sjukdomar i centrala nervsystemet

En ny pågående studie som granskar medicinförbrukning i en grupp som använder knäskydd visar i sina preliminära resultat att:

Användning av anti-inflammatoriska mediciner vid 3 veckor

  • 24 % rapporterar minskad användning av receptfria mediciner
  • 16 % rapporterar minskad användning av receptbelagda mediciner

Användning av anti-inflammatoriska mediciner vid 6 månader

  • 23 % rapporterar minskad användning av receptfria mediciner
  • 16 % rapporterar minskad användning av receptbelagda mediciner

Patient Evaluation of OSSUR Unloader One Knee Brace, A Prospective Cohort Study (PRELIMINARY RESULTS) Steadman Hawkins Research Foundation, 2009 www.shsmf.org