Ledgångsreumatism

Reumatoid artrit eller ledgångsreumatism innebär en kronisk inflammation i kroppens leder. Inflammationen kan leda till nedbrytning av brosk och närliggande ben, men även andra organ i kroppen kan angripas av inflammationen. Ledgångsreumatism förekommer hos 0,5-1 % av den svenska befolkning

Symtom

Symtomen kommer som regel smygande, men man kan också insjukna akut. Det kan börja med att fingerleder, handleder eller tår blir svullna, ömma och stela och vid kraftig inflammation blir de även varma. På morgonen är stelheten oftast som värst för att sedan förbättras något under dagen. Även trötthet är ett vanligt symtom vid aktiv inflammation.

Sjukdomen kan variera mycket mellan olika personer och även hos den enskilde individen kan symtomen växla periodvis. Sjukdomen kan gå i skov, dvs ibland har man mindre ont och upplever inga besvär medan det under vissa perioder kan vara mycket mer kännbart.

Vem drabbas och varför?

Ledgångsreumatism förekommer hos 0,5-1 % av den svenska befolkningen. Kvinnor drabbas mer än dubbelt så ofta som män och insjuknandet kan ske i alla åldrar, men vanligast är dock mellan 45 och 64 år.

Sjukdomen uppkommer som följd av en samverkan mellan arv och miljö. Rökning är den i särklass viktigaste och mest välkända riskfaktorn och rökning är ansvarig för ca 25 % av alla fall av ledgångsreumatism i Sverige. Rökningen utgör en särskilt stor risk hos individer som också har en ärftlig benägenhet att utveckla ledgångsreumatism. Det är därför särskilt viktigt för dem som har ledgångsreumatism i släkten att inte röka. Vilka övriga faktorer i vår omgivning som bidrar till uppkomsten av ledgångsreumatism är ännu ofullständigt känt.

rheumatoid arthritis in senior persons

Det viktigaste rådet kring livsstil för dem som drabbats av ledgångsreumatism är att undvika rökning.

Kost- och livsstilsråd vid ledgångsreumatism

Mat

Mat är en livsstilsfaktor av betydelse för reumatoid artrit/ledgångsreumatism. Det är ännu oklart om någon viss kost kan minska risken att drabbas av ledgångsreumatism, men resultatet från några olika studier tyder på att vissa typer av kost kan ge viss lindring av sjukdomen. Dessa effekter är dock mindre är de som kan åstadkommas av aktiv läkemedelsbehandling.

Rent allmänt gäller för patienter med ledgångsreumatism, liksom för andra att vi ökar vårt välbefinnande om vi äter regelbundet och varierat.. En välbalanserad kost är viktig där i synnerhet frukt, grönsaker och annan fiberrik mat är av extra stor betydelse.

Fibromyalgia Diet

Motion

Det är vetenskapligt bevisat att regelbunden motion kan minska besvär och handikapp vid ledgångsreumatism, och förbättra resultatet av läkemedelsbehandling. Att motionera regelbundet i form av exempelvis promenader, cykling, simning etc är en viktig rekommendation för alla med ledgångsreumatism.

Behandling

Reumatoid artrit/ledgångsreumatism behandlas med symtomlindrande medicin såsom NSAID (non-steroidal antiinflammatory drugs). NSAID är ett samlingsnamn på en typ av smärtstillande medicin som minskar inflammationen och de symtom man har. Vissa NSAID finns att köpa receptfritt på apoteket. Kortison är också antiinflammatoriskt och dämpar smärtan. Antireumatisk medicinering, som kan bromsa upp och i bästa fall stoppa sjukdomsutvecklingen, skrivs ut av läkare.

Målet med behandlingen är att bli helt fri från symtomen (dvs ingen inflammation) och att helt förhindra uppkomsten av ledskador.