Kirurgi

after knee surgery

Kirurgi är något som de flesta artrospatienter kommer att behöva ta ställning till.

Knäproteser


Det finns olika typer av knäproteser, där antingen båda ledytorna i knäet ersätts eller så bara den ena huvudledytan. Se bilden till höger.

Uniprotesen (högra bilden) kan bara sättas in när den inre ledytan ersätts. Detta görs i huvudsak på patienter som är yngre än 60 år och bara på vissa sjukhus i Sverige. Det andra alternativet är vanligare. En helprotes (vänstra bilden) där båda huvudledytorna ersätts. Resultaten med knäprotes är för de allra flesta patienter mycket bra. Syftet med operationen är att minska smärtan i knäleden. Oftast leder operationen till att funktionen blir bättre. En protes håller ca 12-16 år, därefter byter man ut protesen, då blir resultatet ibland inte lika bra.

knee replacement surgery recovery

Vinkelosteotomi (HTO)

Genom att förse artrospatienten (under 65 år) med en ortos kan man utvärdera om patienten är aktuell för vinkelosteotomi (HTO) eller inte. Upplever patienten smärtlindring, kan han eller hon vara aktuell för HTO.