Glucosine

Glucosine® (glukosamin) är ett receptfritt läkemedel som lindrar vid lätt till måttlig artros (ledförslitning).

  • Glucosine innehåller glukosaminsulfat som omvandlas till glukosamin i kroppen.
  • Glukosamin är en substans som finns naturligt i ledbrosk och senor och som bidrar till att upprätthålla ledens stötdämpande egenskaper och till att öka produktionen av ämnen som “smörjer” broskytorna.
  • Glucosine kan användas tillsammans med Relifex®(nabumeton), som också används vid behandling av artros.
  • Glucosine finns i styrkan 625 mg, och kan köpas receptfritt på apoteket eller förskrivas på recept av läkare.

Praktisk information

  • Glucosine används för att lindra symtom vid lätt till måttlig artros (ledförslitning).
  • Tabletter innehållande 400mg eller 625mg glucosamin per tablett.
  • Receptfria förpackningsstorlekar: 400mg – 90 tabletter, 625 mg – 60 tabletter.
  • Glucosine 400 mg finns i burk med tillgänglighetslock som är lätt att öppna för personer med nedsatt funktion i händerna.

osteoarthritis

Rekommenderad dosering

1 tablett Glucosine innehåller 400 eller 625 mg glukosamin. För 400 mg tabletten är den rekommenderade dosen 1 tablett 3 gånger dagligen, alternativt 3 tabletter vid ett och samma tillfälle under dagen. 625 mg tabletten tas 2 gånger per dag eller hela dosen vid samma dostillfälle. Symtomlindring upplevs vanligen inom fyra veckor efter påbörjad behandling.

Vilka ska inte använda Glucosine?

Glucosine ska inte användas om man är allergisk mot skaldjur, eftersom det verksamma ämnet glukosamin utvinns ur skaldjur. Inte heller om man är allergisk mot något av innehållsämnena. Glucosine ska heller inte tas av gravida eller ammande kvinnor eller av personer som är under 18 år.

Att tänka på vid användning

Om man har diabetes bör man rådgöra med läkare före användning av Glucosine och blodsockernivåerna kan behöva kontrolleras oftare i början av behandlingen.

Kombinera inte Glucosine med andra läkemedel utan att rådgöra med läkare.

Glucosine innehåller 50 mg naturium (tablett 400 mg) respektive 78 mg natrium (tablett 625 mg). Det bör beaktas av de personer som ordinerats diet med lågt natriuminnehåll.

Glucosine är ett av de glukosaminpreparat som inte innehåller färgämnena E110, E171 och E172 som kan orsaka överkänslighetsreaktioner.

Biverkningar av Glucosine förekommer sällan, men en del personer kan få lätta magbesvär, hudutslag eller huvudvärk.