Hur får jag hjälp vid de första symptomen av artros

Osteoarthritis symptoms

Personer med begynnanade artros börjar anpassa aktiviteterna efter smärtan i knät. Man lägger om sina vanor, man undviker att gå i ojämn terräng och i backar. Aktiviteter du varit van med fungerar inte längre så bra som tidigare, särskilt aktiviteter som orsakar vridning och stötar i knät.

Man börjar söka efter symptomlindring. Vanligt är att använda receptfria smärtstillande mediciner, naturmedel och knästöd i form av enkla värmeskydd. Efter en tid blir dock besvären svårare och man söker sig till sin husläkare för diagnos och behandling.

Hur går du tillväga?


Då artros är en kronisk tillstånd med en prognos som innebär en gradvis försämring av funktionen, är det av stor vikt att du söker hjälp och råd så tidigt som möjligt i sjukdomsprocessen.


Husläkare
Det Svenska sjukvårdssystemet bygger på att husläkare eller företagshälsovården är den första kontakten vid sjukdomar eller besvär. Husläkaren ordinerar ofta den första smärtstillande behandlingen med hjälp av mediciner men kan också remittera dig till en ortopedspecialist för bedömning, röntgen och vidare behandling.

Family doctor

Ortopedläkare
Ortopedläkare bedömer sedan vilken den lämpligaste behandlingsmetoden är för dig. Yngre (40-60år), återremitteras ofta tillbaka till husläkaren för smärtlindring med medicinering, då man helst inte vill operera yngre artrospatienter, på grund av hållbarheten på proteser och re-operations prognosen. Den gängse icke operativa behandlingen är smärstillande NSAID preparat och råd att försöka vara aktiv, söka sjukgymnastisk behandling och minska vikten.

Flera ortopeder i Sverige har börjat att ordinera Unloader-ortoser för att behandla yngre (40-60 år) patienter med artros. Genom att använda ortos kan sjukdomsprocessen förmodligen skjutas fram flera år, och patienterna kan sluta i stor utsträckning slippa smärtstillande mediciner.

Direkt väg
Att gå igenom ovan beskrivna process för att få ortosen ordinerad och finansierad av landstinget kan ta ibland ett halvår eller mer, på grund av väntetider hos ortopeden. Om du väljer att bekosta behandlingen med Unloader One själv kan du kontakta våra återförsäljare direkt, som då kan hjälpa dig att få din Unloader One snabbare. Nedan hittar du länkar till de återförsäljare som idag jobbar med Unloader One. Kostnaden för dig är ca 10-12.000 SEK.