Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Relifex

Relifex

Indikation: Reumatoid artrit. Artos.

Relifex® (nabumeton) är ett långverkande NSAID med en god gastrointestinal biverknings-profil1.


Relifex® ger signifikant lägre förekomst av gastrointestinala biverkningar än konventionella NSAID* och är därför ett bra val till Dina artros- och reumatoid artritpatienter1,2,3. Relifex® doseras enkelt med 1 g-tabletten, normal dos är 1–2 g per dygn som ges vid ett dostillfälle per dygn.

* acetylsalicylsyra, diklofenak, ibuprofen, indometacin, naproxen, piroxicam

1. T. Hedner et al, Drugs 2004;64 (20):2315-2343

2. Huang JQ, Am J Med, 1999, 107(6A):55S-64S

3. Freston JW, Am J Med, 1999; 107(6A):78S-89S