Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Relifex och Waran

Ingen interaktion med Waran (warfarin) har kunnat påvisas och Relifex® påverkar inte warfarins farmakokinetik. Trots det bör försiktighet iakttagas vid samtidig behandling med Relifex® och warfarin, liksom med övriga antikoagulantia. Regelbunden monitorering av dessa patienter rekommenderas1,2.

1. Hilleman DE, Am J Med, 1993; 95 (2A): 30-34

2. FASS.se