Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

God effekt

Relifex - effekt

Relifex® har en god effekt vid artros och reumatoid artrit. Relifex® är ett långverkande NSAID med relativt långsamt insättande effekt.

I en studie har Relifex®, 1000 mg - 1500 mg, visat en likvärdig effekt med diklofenak (ex Voltaren®), 100 mg - 150 mg hos artrospatienter 1.

I en annan, öppen jämförande studie med diklofenak, naproxen, piroxicam och ibuprofen har Relifex® visat en likvärdig effekt hos artros- och reumatoid artritpatienter2.


1. Bellamy et al, J Rehumatol 1995; 22(5);915-920

2. Lister et al, Am J of Med 1993, Aug 9;95(2A):2S-9S