Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Långvarig effekt

Långvarig effekt

Lederspan (triamcinolon hexacetonid) ger patienterna möjlighet till en långvarig effekt och därmed färre ledinjektioner1. Durationen beror på preparatets löslighet och Lederspan är minst lösligt av tillgängliga kortisoninjektioner vilket gör att Lederspan kan minska inflammationen i flera månader2. För att få en så lång effekt som möjligt ska kortisonet finnas kvar i leden så lång tid som möjligt och även elimineras så långsamt som möjligt. Lederspan har visat sig finnas i leden nästan dubbelt så lång tid som andra lokala kortikosteroider1.

I en dubbelblind studie utförd på symmetrisk juvenil artrit gavs Lederspan i den ena leden och Kenacort (triamcinolon acetonid) i den andra leden. Med andra ord fick samma person de två behandlingsalternativen sprutade i vardera led. Patienterna undersöktes utifrån ett artikulärt index, även avsaknad av synovit bedömdes. Det artikulära indexet inrymde svullnad, rörelsebegränsning, smärta vid passiv rörelse och värme. Mätpunkterna i studien var 3, 6, 9, 12, 18 och 24 månader.

9 av 10 leder som sprutades med Lederspan behövde inte få en ny injektion på ett halvår! Resultaten var entydiga oavsett mätpunkt. Närmare 80% av patienterna hade fortfarande effekt efter två år3.

Studien visade också resultat på hur många patienter det var som inte fick effekt efter en ledinjektion. 21 leder (54 %) i Kenakort-gruppen behövde sprutas om i jämförelse med bara 6 leder (15 %) i Lederspan-gruppen. En möjlig förklaring är att Lederspan ligger kvar i leden längre och därmed har större effekt på inflammationen.

1. Caldwell. Drugs 1996 oct; 52(4):507-514
2. Workshop 1999:3 - Behandling av Rheumatoid Arthritis
3. Zulian et al, Rheumatology 2004;33:1288-1291