Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Tolerabilitet

Tolerabilitet

Studier och översikter visar att glukosamin har mycket låg biverkningsfrekvens. Cochrane1 anger den som i nivå med placebo. Av biverkningar som förekommer är illamående och GI-besvär vanligast. Enstaka fall av störningar i glukoskontrollen har rapporterats, varför man rekommenderar mer frekvent mätning av blodglukos vid insättning av glukosamin.

Referenser: 1. Cochrane review. Towheed TE et al. Cochrane Library 2007:1.