Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Interaktion

Interaktion

Enstaka fall av interaktion genom höjd effekt av Waran har rapporterats, vilket gör att koagulationsparametrar rekommenderas kontrolleras oftare vid behandlingens början och samtidig Waran-behandling.