Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Effekt

Glucosine - effekt

Glukosamin, det aktiva ämnet i Glucosine, ingår i glukosaminoglukaner i ledbrosk och synovialvätska. Den exakta verkningsmekanismen är inte klarlagd. Flera kliniska studier har visat att glukosamin kan ge symtomlindring hos en del patienter med lätt till måttlig knäartros. Det tar cirka 3-4 veckor innan symtomlindringen kan mätas.

Sedan 1980-talet har ett flertal kliniska studier publicerats. De senaste åren har flera systematiska genomgångar gjorts av tillgängliga originalstudier. De flesta kliniska studier har utförts på patienter med knäartros. Doseringen har vanligen varit i enlighet med den rekommenderade för Glucosine, dvs 1500 mg/dag fördelat på 3 doser. Effektmåttet i studierna har varit smärta eller kombinerad skattning av smärta, stelhet och funktion med hjälp av etablerade värderingsinstrument för artros, tex WOMAC index eller Lequesnes index.

I två placebokontrollerade 3-årsstudier hade glukosamin bättre symtomlindrande effekt än placebo1,2. En uppskattning av effekten är att number needed to treat är knappt 53.

Cochrane-rapporten, en oberoende översikt utförd av Cochraneinstitutet, omfattar 20 randomiserade kliniska studier. Genomsnittlig behandlingstid var 24 veckor och dosen 1500 mg dagligen fördelat på 1 eller 3 doser. Cochrane konkluderar att glukosamin kan anses ha en mindre men nyttig effekt vid knä- och höftledsartros.

En stor studie, kallad GAIT, omfattade 1583 randomiserade patienter som slumpvis fördelades i 5 behandlingsgrupper:

  •     1500 mg glukosaminhydroklorid
  •     1200 mg kondroitinsulfat
  •     1+2
  •     celexib 200 mg
  •     placebo

Studien varade i 24 veckor och primär endpoint var >20 % smärtreduktion. Resultaten från studien visade inte signifikant effekt för glukosamin. En kritik som riktats mot studien är att placeboeffekten var ovanligt hög, 60 %, vilket inte studien var anpassad för.

En aktuell studie, GUIDE-studien, jämförde glukosamin med paracetamol samt placebo. Studien pågick under 6 månader.  Resultaten visade att glukosamin enligt Lequesne index var signifikant bättre än placebo och liksom för paracetamol var behovet av tilläggsmedicinering mot smärta signifikant mindre6.

Referenser:

1. Reginster J Y. et al. Lancet 2001; 357: 251-6
2. Pavelka K et al, Arch Intern Med 2002;162:2113-2123
3. Richy F et al. Arch Intern Med 2003; 163: 1514-22.
4. Cochrane review. Towheed TE et al. Cochrane Library 2007;1
5. Clegg DO et al. N Engl J Med 2006; 354: 795.808
6. Herrero-Beaumont G et al. Artritis&Rheumatism 2007;56:555-567