Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Lederspan

Frågor och svar om Lederspan

 • Hur länge sitter effekten av Lederspan kvar?

  I en studie på patienter med symmetrisk juvenil artrit behövde 9 av 10 leder som sprutades med Lederspan inte få en ny injektion på ett halvår! Närmare 80 % av patienterna hade fortfarande effekt efter två år1.

 • Hur kommer det sig att Lederspan har så lång effekt?

  Durationen beror på preparatets löslighet och Lederspan är minst lösligt av tillgängliga kortisoninjektioner vilket gör att Lederspan kan minska inflammationen i flera månader2. Lederspan har visat sig ligga kvar i leden nästan dubbelt så lång tid som andra lokala kortikosteroider3.

 • Hur snabbt får man effekt med Lederspan?

  Mellan ett halvt och ett dygn är det tidsspann som är ungefärligt för lokala kortisonpreparat.

 • Vilka doser ska användas?

  Dosen är individuell mellan 2-20 mg beroende på led. Stora leder kräver ofta 10-20 mg, medelstora leder 5-10 mg4.

 • Hur verkar Lederspan?

  Den exakta verkningsmekanismen hos de lokala kortisonpreparaten är inte helt kartlagd, men antas vara densamma som för steroider i övrigt. Troligen hämmas inflammationsmediatorer som prostaglandinger och cytokiner men även påverkan av flera andra cellfunktioner inom immunsystemet. Lederspan hämmar t ex också genuttrycket för kollagenas, vävnadstyperna HLA-DR, vävnadsinhibitorn för metallopreoteinaser (TIMP) och komplementfaktorerna c2 och c3 hos RA-patienter efter knäledsinjektioner. Den kliniska effekten är ofta imponerande då inflammatoriska symtom såsom värmeökning, värk och svullnad minskar inom några timmar eller dagar5.

 • Vilka interaktioner finns med Lederspan?

  Systemiska interaktioner är osannolika.

 • Vilka kontraindikationer finns?

  Lokala virus och bakterieinfektioner.

 • Vilka är de vanligaste biverkningarna?

  Svullnad och smärta i behandlad led.

 • Hur stor andel får hudatrofi?

  Det är en mindre vanlig biverkan. För att undvika det ska man se till att det inte blir läckage på huden vid injicering.

 • Kan vissa patienter vara i behov av något lokalanestetika?

  Blandbarhet med Lederspan är möjlig med t ex Xylocain utan konserveringsmedel. Vissa vill använda lokalanestetika för alla patienter, andra hävdar att det inte behövs.

 • Kan Lederspan användas vid pollenallergi?

  Nej, Lederspan är inte till för intramuskulär användning.

1. Zulian et al, Rheumatology 2004;33:1288-1291
2. Workshop 1999:3 - Behandling av Rheumatoid Arthritis
3. Caldwell. Drugs 1996 oct; 52(4):507-514
4. www.fass.se
5. Ledinjektioner med kortison, T. Weitoft