Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Frågor och svar

Frågor och svar om Glucosine

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om det receptfria läkemedlet Glucosine.

Visa alla svar

 • Finns det skillnad mellan Artrox och Glucosine?

  Glucosine innehåller inga färgämnen till skillnad mot Artrox som innehåller E171 och E172.

  Båda produkterna innehåller glukosamin, Glucosine i form ab sulfatsalt och Artrox i form av hydrokloridsalt. Produkterna är likvärdiga vad gäller glukosamininnehåll.

  Glucosine finns i två styrkor, 400 mg och 625 mg, Artrox endast i styrkan 625 mg. Glucosine är ett prisvärt alternativ. Den receptfria förpackningsstorleken, 60 tabletter 625 mg, kostar mindre än hälften av motsvarande förpackning Artrox, 120.50 jämfört med 289:- (Apotekets prislista oktober 2008).

 • Kan man få förhöjda kolesterolvärden av Glucosine?

  Det finns endast två patientfall som beskriver att man fått något ökade kolesterolvärden vid intag av glukosamin (ej Glucosine men mycket närbesläktad produkt). Det finns inga biverkningsrapporter som pekar för eller emot ökad risk för arterioskleros, dvs inlagring av fett i kärlen. Det går inte att dra generella slutsatser, då dessa kolesterolökningar sedan återgick till normala efter utsättande av glukosamin. Sett till den utbredda användningen är två fall att anse som mycket sällsynta. (2008-07-11)

 • Kan Glucosine tas vid diabetes typ 2?

  Glukosamin i normala doser har inte visats påverka seruminsulin eller blodglukos hos friska frivilliga försökspersoner eller patienter med diabetes typ 2. Enstaka fallrapporter har beskrivit påverkan på blodglukos. Det kan inte helt uteslutas att glukosamin kan påverka blodsockernivåerna i sällsynt enstaka fall. Tätare kontroll av dessa kan behövas vid behandlingens början. Om du har typ 2 diabetes bör du rådgöra med läkare innan behandling med glukosamin inleds. (2008-08-18)