Mat och motion vid ledgångsreumatism

Mat

Mat är en livsstilsfaktor av betydelse för reumatoid artrit/ledgångsreumatism. Det är ännu oklart om någon viss kost kan minska risken att drabbas av ledgångsreumatism, men resultatet från några olika studier tyder på att vissa typer av kost kan ge viss lindring av sjukdomen. Dessa effekter är dock mindre är de som kan åstadkommas av aktiv läkemedelsbehandling.

 

Rent allmänt gäller för patienter med ledgångsreumatism, liksom för andra att vi ökar vårt välbefinnande om vi äter regelbundet och varierat.. En välbalanserad kost är viktig där i synnerhet frukt, grönsaker och annan fiberrik mat är av extra stor betydelse.

 

Motion

Det är vetenskapligt bevisat att regelbunden motion kan minska besvär och handikapp vid ledgångsreumatism, och förbättra resultatet av läkemedelsbehandling. Att motionera regelbundet i form av exempelvis promenader, cykling, simning etc är en viktig rekommendation för alla med ledgångsreumatism.

 

Läs mer om läkemedelsbehandling